Joachim Saxenborn

Joachim Saxenborn är en inter­nationellt erfaren kör­dirigent, konsert,- och opera­sångare, tonsättare och pedagog från Sverige, utbildad på Hochschule für Musik und darstellende Kunst i Wien. Han är en nyskapande artist lika hemma på konsertscenen som i avantgardistisk musikteater, och har premierat flertalet verk av namnkunniga tonsättare både som sångare och dirigent.

Saxenborn har framträtt som dirigent på internationella festivaler såsom Lund International Choral Festival, Festival Csillagszene i Ungern, Performatik Festival i Belgien och på Gracelands Festival på Irland. Han har också varit inbjuden att uppträda på svenska ambassaden och handels­kammaren i såväl Nederländerna som i Ungern. Han har uppträtt för television och radio.

Saxenborn besitter en mång­faset­terad lyrisk baryton och är pre­destinerad som Lieder-sångare, men har även med framgång framträtt inom opera med fokus på nutida musik, såväl i Sverige som utomlands.

Hans verk som ton­sättare har fram­förts och visats inter­nationellt i fler­talet konst­närliga samman­hang och även på film.

Saxenborn är en hängiven sångpedagog med mer än 20 års erfarenhet, och är mycket efterfrågad av såväl sångare som körer.

Han är med­för­fattare till boken, “Den sjungande staden“.


För mer information vänligen besök www.saxenborn.se