Ensemble Voyage

Ensemble Voyage är en fristående blandad kör om tolv sångare baserad i Lund.
Den bildades hösten 2022 av Joachim Saxenborn och erbjuder en rik repertoar mestadels bestående av
a cappella verk från 1900-tal till nutida musik.

Utmärkande för ensemblen är den höga vokala,- och konstnärliga nivån kombinerat med en innerlig skaparlust bland de mycket erfarna sångarna.

Ambitionen är också att vara en plattform som stimulerar till samarbete med tonsättare, men även gränsöverskridande projekt där olika konstarter kan samverka.

Joachim Saxenborn brinner för relationen mellan ord och ton, där det genuina får komma till uttryck.
Han besitter stor erfarenhet av den nutida musiken och har premierat flertalet verk av bland andra,
Stefan Klaverdal och Johan-Magnus Sjöberg.

Kommande konserter

1 juni 2024 - Come in and stay a while

Plats: Sankta Maria kyrka i Malmö
Tid: 16:00
Dirigent: Joachim Saxenborn
Program: Ensemble Voyage avslutar våren 2024 med ett finstämt program med musik från renässans till nutid.

Fri entré

2 juni 2024 - Come in and stay a while

Plats: Nöbbelövs kyrka i Lund
Tid: 14:00
Dirigent: Joachim Saxenborn
Program: Ensemble Voyage avslutar våren 2024 med ett finstämt program med musik från renässans till nutid.

Fri entré